علی معموری

دکتر علی معموری در دانشگاه دیکن به پژوهش می‌پردازد. او پیش‌تر نقش مشاور ارتباطات راهبردی نخست‌وزیر عراق (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱/ ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲) را برعهده داشت. وی همچنین سردبیر پیشین نبض عراق در المانیتور (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲/ ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳) بوده و  سابقاً در دانشگاه سیدنی و دانشگاه تهران تدریس می‌کرده است. او برای رسانه‌های برجسته‌ای همچون المانیتور، کانورسیشن، مؤسسه‌ی واشنگتن، بی‌بی‌سی فارسی و الجزیره قلم زده است.

دکتر علی معموری در دانشگاه دیکن به پژوهش می‌پردازد. او پیش‌تر نقش مشاور ارتباطات راهبردی نخست‌وزیر عراق (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱/ ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲) را برعهده داشت. وی همچنین سردبیر پیشین نبض عراق در المانیتور (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲/ ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳) بوده و  سابقاً در دانشگاه سیدنی و دانشگاه تهران تدریس می‌کرده است. او برای رسانه‌های برجسته‌ای همچون المانیتور، کانورسیشن، مؤسسه‌ی واشنگتن، بی‌بی‌سی فارسی و الجزیره قلم زده است.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی