فابیان هینز

فابیان، پژوهشگر تحلیل مسائل دفاعی و نظامی در مؤسسه‌ی بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) است. وی پیش از این در صنایع دفاعی، کارشناس تحقیق و توسعه بوده است. او سابقه‌ی فعالیت در مرکز مطالعات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جیمز مارتین در مونتری کالیفرنیا، به عنوان پژوهشگر، را نیز دارد.

فابیان، پژوهشگر تحلیل مسائل دفاعی و نظامی در مؤسسه‌ی بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) است. وی پیش از این در صنایع دفاعی، کارشناس تحقیق و توسعه بوده است. او سابقه‌ی فعالیت در مرکز مطالعات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جیمز مارتین در مونتری کالیفرنیا، به عنوان پژوهشگر، را نیز دارد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی