آرش عزیزی

آرش عزیزی مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون است. وی برای آتلانتیک قلم می‌زند و مدرک دکترای تاریخ و مطالعات خاورمیانه‌ی خود را از دانشگاه نیویورک دریافت کرده است. کتاب جدید او، ایرانیان چه می‌خواهند: زن، زندگی، آزادی، در ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد.

آرش عزیزی مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون است. وی برای آتلانتیک قلم می‌زند و مدرک دکترای تاریخ و مطالعات خاورمیانه‌ی خود را از دانشگاه نیویورک دریافت کرده است. کتاب جدید او، ایرانیان چه می‌خواهند: زن، زندگی، آزادی، در ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد.

عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی