جستجو
مرور

میزان مصرف انرژی اولیه در عراق، بر اساس نوع سوخت، ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱

به اگزاژول.

عراق
اقتصاد
نفت و گاز
نکته: شما می‌توانید داده‌های ما را به اشتراک بگذارید، اما ذکر نام امواج.میدیا و درج لوگوی ما الزامی است.
ایده‌ها
عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی