جستجو
مرور

میزان مشعل‌سوزی گاز در قطر، ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱

به میلیارد متر مکعب.

قطر
محیط‌ زیست
نکته: شما می‌توانید داده‌های ما را به اشتراک بگذارید، اما ذکر نام امواج.میدیا و درج لوگوی ما الزامی است.
عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی