۴ تیر ۱۴۰۳ / ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴

تأملی در ماجرا: پیش‌بینی‌ نظرسنجی‌ها، رقابتی سه‌جانبه‌ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

ایران/سیاست

شرح خبر: چند نظرسنجی در ایران رقابت سهجانبه‌ی فشردهای را در آوردگاه انتخابات ریاستجمهوری پیشبینی کردهاند. طبق پیش‌بینی اکثر نظرسنجی‌ها احتمالاً محمدباقر قالیباف، رئیس محافظه‌کار مجلس، بیشترین آرا را به دست خواهد آورد، اما نه اکثریت لازم برای پیروزی در دور اول. مسعود پزشکیان، نماینده‌ی اصلاحطلب و سعید جلیلی، مذاکرهکننده‌ی سابق هستهای تندرو، رقابت تنگاتنگی با وی دارند. در مقایسه با کم‌ترین میزان مشارکت که ۴۸.۸ درصد بود و در انتخابات ۱۴۰۰ رقم خورد، برخی نظرسنجی‌ها رشدی جزئی را پیشبینی می‌کنند. 

با توجه به اینکه به نظر میرسد تندروها از مشارکت کم منتفع میشوند، برخی از ناظران مخالفانی را که خواستار تحریم هستند متهم کردهاند که عملاً در کنار دشمنان اصلی خود قرار میگیرند...

برای مطالعه‌ی بیشتر لطفاً به‌ صورت رایگان ثبت‌نام کنید.

ثبت‌نام شما به ما این فرصت را می‌دهد تا مهم‌ترین مسائل منطقه را بهتر، عمیق‌تر و وسیع‌تر برای مخاطبان پوشش دهیم.

تحریریه امواج.میدیا
تحریریه امواج.میدیا
تحریریه امواج.میدیا
عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی