۱۲ اسفند ۱۳۹۹ / ۲ مارس ۲۰۲۱

درگیری‌های دولت کویت و نمایندگان مجلس، بر سر کسری بودجه‌

شبه جزیره/اقتصاد

شرح خبر: دولت کویت پیش‌نویس قانونی را مطرح کرده است که بر اساس آن برای جبران کسری بودجه‌ی خود، سالانه تا مبلغ نهایتاً ۱۶.۵ میلیارد دلار از صندوق نسل‌های آینده (FGF) برداشت کند. FGF و صندوق ذخیره‌ی عمومی (GRF)، بیشتر دارایی‌های صندوق ثروت حاکمیت کویت را به خود اختصاص می‌دهند. در عین حال بسیاری از اعضای مجلس امت، پارلمان این کشور، از قبل تصمیم‌ دارند که پیش‌نویس این قانون را رد کنند.

پوشش خبری: روزنامه‎ی الرأی کویت در تاریخ ۱۱ اسفند/ ۱ مارس، به نقل از احمد الحمد، رئیس کمیته‌ی مالی مجلس، گفت که "پیشنهاد برداشت وجه از FGF به بحث گذاشته نشد، چراکه به وضوح اکثریت مجلس با آن مخالف بودند."...

برای مطالعه‌ی بیشتر لطفاً به‌ صورت رایگان ثبت‌نام کنید.

ثبت‌نام شما به ما این فرصت را می‌دهد تا مهم‌ترین مسائل منطقه را بهتر، عمیق‌تر و وسیع‌تر برای مخاطبان پوشش دهیم.

تحریریه امواج.میدیا
تحریریه امواج.میدیا
تحریریه امواج.میدیا
عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی