۲۹ دی ۱۳۹۹ / ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱

عمان به دنبال نهادینه کردن ساز و کاری نوین برای جانشینی

شبه جزیره/سیاست

شرح خبر: سلطان عمان، هیثم بن طارق در تاریخ ۲۲دی/ 11 ژانویه فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن، ساز وکار جانشینی، با اعلام رسمی نام وراث حکومت پیش از مرگ حاکم فعلی تغییر میکند. این امر تحولی بنیادین در نظام سیاسی این کشور محسوب میشود و اقدامی است به منظور تقویت ثبات از طریق افزایش قابلیت پیشبینی در انتقال قدرت.

پوشش خبری: روزنامه الوطن عمان، در ۲۲دی/ 11 ژانویه  این فرمان را پاسخی به نیازهای آتی و در راستای طرح اصلاحات سلطنت تحت عنوان "چشمانداز 2040" دانست و از آن استقبال کرد...

برای مطالعه‌ی بیشتر لطفاً به‌ صورت رایگان ثبت‌نام کنید.

ثبت‌نام شما به ما این فرصت را می‌دهد تا مهم‌ترین مسائل منطقه را بهتر، عمیق‌تر و وسیع‌تر برای مخاطبان پوشش دهیم.

تحریریه امواج.میدیا
تحریریه امواج.میدیا
تحریریه امواج.میدیا
عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی