۱۸ خرداد ۱۴۰۳ / ۷ ژوئن ۲۰۲۴

حکمی عجیب، نشانی از تنش میان دادگاه‌های عالی عراق بر سر قدرت

عراق/سیاست

شرح خبر: دادگاه فدرال فرجام‌خواهی عراق برای اولین‌بار حکم دادگاه عالی فدرال را لغو کرده و بحرانی قضایی را سبب شده است. این مشاجره حول جبران خدمات یک قاضی بازنشسته است که اکنون مغایر قانون اساسی تلقی شده است. قابل توجه است که قاضی ارشد دادگاه فدرال فرجام‌خواهی تأکید کرده که اختیار نهایی تمامی احکام در عراق با این نهاد است. این موضوع می‌تواند فتح بابی باشد برای ارزیابی مجدد سایر احکام جنجالی دادگاه عالی فدرال که به سیاست‌زدگی متهم هستند.

پوشش خبری: طبق یک حکم پنج صفحه‌ای که در ۱۰ خرداد/ ۳۰ می به امضای زیدون سعدون، قاضی ارشد دادگاه فدرال فرجام‌خواهی رسید، تصمیم فروردین ۱۴۰۲/ آوریل ۲۰۲۳ دادگاه عالی فدرال در مورد بسته‌ی بازنشستگی یک قاضی، با تغییر متن قانونی همراه بوده است...

برای مطالعه‌ی بیشتر لطفاً به‌ صورت رایگان ثبت‌نام کنید.

ثبت‌نام شما به ما این فرصت را می‌دهد تا مهم‌ترین مسائل منطقه را بهتر، عمیق‌تر و وسیع‌تر برای مخاطبان پوشش دهیم.

تحریریه امواج.میدیا
تحریریه امواج.میدیا
تحریریه امواج.میدیا
عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی